tisdag 13 september 2011

vad är en Herrgård

...förresten? Vi har ju förut diskuterat vad ett slott är. Jag har också skrivit om mäklarfloskler. Då kanske det är dags att skriva om vad en herrgård är för något? Eller kan en mäklare få slänga sig med begreppet bara huset är stort nog och har en "parkliknande trädgård"?

Vifors herrgård är den första som dyker upp vid en bildsökning på Google efter "Herrgård"

Enligt Nationalencyklopedin är en herrgård:
"Herresäte, större lantegendom med ståndsmässig bebyggelse, byggd på ett sätt som anstod en herreman. Med herrgård avses såväl egendomen (godset) som dess karaktärsbyggnad (corps de logis)."
Alltså ska då en herrgård ligga på landet (större lantegendom). Alltså är inte Oscarshöjds Herrgård i Floda från mitt tidigare blogginlägg en herrgård.

Så minns vi väl också debatten om huruvida Göran Perssons nybygge är en herrgård eller ej? Göran, Välkommen till Herrgårdslivet skrev Expressen 18 sept 2006. Artikel kallar även fastigheten för "gods".
"Det är klart som korvspad att Torp är en herrgård. I alla ordets bemärkelser dessutom. Göran Persson innehar alla substitut för att vara ”patron” och herreman. Dessutom en av dem som i historisk tid haft allra mest makt i Sverige."
Socilademokratins (och arbetarnas) förgrundsfigur under många år, byggde sig en Herrgård. Och det där med patron i citatet ovan, var det inte det han förlorade valet på? Att han uppfattades som en dryg och stöddig herreman istället för folkets representant?

Så slutsatsen blir - allt som är stort är inte en herrgård - en herrgård skall ligga på landet! Och bara för att man köper och flyttar till en herrgård blir man ingen herreman.

Storleken på bilen och huset gör inte mannen som äger dem större! vilket usökt för mig in på nästa blogginlägg - fortsättning följer om någon dag...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...